2009-06-19

Νέος νόμος για καρτοκινητά!Το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου για την ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών τηλεφώνων. Εμείς θα αναφέρουμε επιγραμματικά μερικά απο τα άρθρα καθώς και το πνεύμα του νομοσχεδίου.Άρθρο 1

Σκοπός


Σκοπός του νόμου είναι η ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, συνδρομητών με συμβόλαιο, ή άλλης μορφής κινητής τηλεπικοινωνίας, προς διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και προστασία της δημόσιας τάξης από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων.


Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται ο σκοπός της ταύτησης μόνο στην εθνική ασφάλεια, δηλαδή ενέργειες εις βάρος τους κράτους, όπως τρομοκρατικές ενέργεις ενάντια στη λειτουργία του κράτους, κατάλυσης πολιτεύματος κ.α, καθώς και για αξιόποινες πράξεις δηλαδή εγκλήματα, όπως απαγωγή απειλή κτλ. ενώ απαγορεύεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο.


Άρθρο 3 Ταυτοποίηση συνδρομητή και χρήστη κινητού τερματικού 1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και να προβεί στην αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή του άρθρου 2 παρ. 7 εδ. στ του παρόντος καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Η υποβολή των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή συνοδεύεται από συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, η οποία απευθύνεται προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) και τηρείται με επιμέλεια και ευθύνη κάθε παρόχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ ο συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος. όπου άρθρο 2 παρ.4: Στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή: τα στοιχεία ταυτότητας που προσδιορίζουν το συνδρομητή με μοναδικό τρόπο.


α. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή φυσικού προσώπου περιλαμβάνουν : αα. ονοματεπώνυμο , ββ. πατρώνυμο, γγ. τόπο και ημερομηνία γέννησης, δδ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στην Ελλάδα, όπως φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, ή ειδικού δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, ή πιστοποιητικού μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση ή ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.DV) για πρόσφυγες, ανιθαγενείς ή αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων στις περιπτώσεις αα, ββ και γγ, εάν αυτά προκύπτουν από το έγγραφο της περίπτωσης δδ. Με άλλα λόγια όποιος θέλει να φέρει καρτοκινητό θα πρέπει να έχει δηλώσει στην εταιρία-πάροχο όλα τα προσωπικά στοιχεία όπως κάνει και ο κάτοχος υπηρεσίας συμβολαίου. Αυτό όμως σε συνδυασμό με το πρώτο άρθρο έρχεται σε αντίθεση με τον προηγούμενο Ν. 3471/2006 ο οποίος αναφέρει ότι χρήση των προσωπικών στοιχείων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, περιλαμβανομένων των στοιχείων κίνησης και θέσης του χρήστη, μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση α) που θα συμφωνήσει ο χρήστης ή β) όποτε είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση μας όμως τίποτα απο τα δύο δεν ισχύει.Έτσι τροποποιήται μακράν το περιεχόμενο του Ν. 3471/2006 ο οποίος απο την άλλη πλευρά λειτουργούσε κατ' εφαρμογή του αρ. 9Α του Συντάγματος συμφωνα με το οποίο " Καθένας έχει καίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει".

Όμως! Η τροποποίηση εκτελεστικών νόμων του Συντάγματος (όπως είναι ο Ν. 3471/2006 ) επιτρέπεται μόνο μέχρι του σημείου που δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα που δίδονται βάσει του Συντάγματος, όπως ακριβώς στην περίπτωση μας. Και επειδή ο νέος νόμος ακριβώς θα μειώσει προστασία δικαιώματος Συνταγματικού επιπέδου τότε ο νέος νόμος για τον οποίον συζυτάμε έχει μεγάλο φόβο να προκύψει αντισυνταγματικός.

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις συνδρομητή 1. Ο συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το κινητό τερματικό και την μέσω αυτού παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης συνδρομητή και της κείμενης νομοθεσίας.

Αυτό σημαίνει εκτός των άλλως ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του (κινητού μαζί με την κάρτα) ο κάτοχος έχει υποχρέωση να ενημερώσει την εταιρία-πάροχο, αλλιώς εαν γίνει εγκληματική ενέργεια που σχετίζεται με τη χρήση του συγκεκριμένου κινητού τεκμαίρεται ότι το κινητό το χρησιμοποίησε ο αρχικός κάτοχος με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνει εαν το κινήτο κλαπεί ή χαθεί συμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος νόμου.

Τέλος σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του παρόντος όποιος κάτοχος δεν προβεί σε δήλωση του παρόντος μέχρι τον Ιούλιο του 2010 η σύνδεση του θα κόβεται!

Λοιπόν. Προσέξτε. Ο νόμος που πρόκειται να ψηφιστεί είναι αντισυνταγματικός εκτελεστικός νόμος. Αλλά και αν ψηφιστεί θα έχει επαχθείς συνέπειες προς το καταναλωτικό κοινό και αμφίβολες ωφέλειες για την ασφάλεια του κράτους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι είτε να στείλουμε τις παρατηρήσεις μας στο gge@yme.gov.gr τις οποίες ζήτησε με δήλωση του το Υπουργείο Μεταφορών είτε απλά να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καρτοκινητά μας και πως.

Αναλυτικότερα: e-lawyer.blogspot.com

10 σχόλιασαν,σχολιάστε και εσείς !:

Obnoxious είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Obnoxious είπε...

Και τώρα λίγο πιο ευγενικά γιατί το προηγούμενο δεν ήταν και τόσο...
Προσωπικά θεωρώ ότι το μέτρο είναι αντισυνταγματικό...
Προσβολή θα το έλεγα...Θα μου πεις, αν δεν έχεις κατι να φοβηθείς γιατί να το κάνεις θέμα;
Και όμως, εμένα με ενοχλεί. Θες γιατί έτσι το συνήθισα;Έτσι μου το πλασάρανε απ την αρχή και έτσι ήθελα να παραμείνει;
Σίγουρα θα μου κακοφαινόταν λιγότερο αν η αφορμή της δημιουργίας αυτού του νόμου ήταν άλλη...Και δεν θεωρούμουν εν δυνάμει εγκληματίας είτε εγώ, είτε το κάθε 14χρονο που χρησιμοποιεί κινητό με κάρτα για να μιλάει με τους γονείς του.

Raziel είπε...

Και γω το ίδιο πιστεύω. Ο νόμος αυτός μάλλον θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να λύσει!

Ανώνυμος είπε...

Να δω τι άλλη βλακεία θα βγάλουν! Έλεος πια!

Obnoxious είπε...

Ποντιακό ανέκδοτο είναι...

Ανώνυμος είπε...

sta plaisia tou oloklirotismou tou kathstotos ginetai....

Obnoxious είπε...

Πρόκειται πιστεύω για έλλειψη σωστής διαχείρισης.

Raziel είπε...

Ποιά ελλειψη σωστής διαχείρισης! Έλλειψη σωστης διαχείρισης υπάρχει όταν ένα νοσοκομείο δεν δουλεύει καλά, όταν ο χρηματιστής σου κανει λάθος επενδυση, όταν μια επιχείρηση πεφτει έξω...

Εδώ η έλλειψη είναι έλειψη συνείδησης!

Ανώνυμος είπε...

για να έχεις συνείδηση χρειάζεται και ένας εγκέφαλος...

Raziel είπε...

Ναι όντως είναι και αυτό!

Δημοσίευση σχολίου

B-track.blogspot © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute