2010-01-31

"Η Εναντίων της Ελλάδος Επιβουλή"

Δεν έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί να συμβαίνουν όλα στην Ελλάδα; Γιατί αυτή η έρημη χώρα δεν μπορεί ποτέ να ορθοποδήσει οικονομικά;

Λοιπόν, φανταστείτε αυτό το τεράστιο παγκόσμιο καζάνι. Μεγάλα κράτη, κυβερνήσεις, πολυεθνικές πίσω από της κυβερνήσεις και αδίσταχτοι κερδοσκόποι πίσω από τις πολυεθνικές. Όλοι αυτοι οι παράγοντες συνδέονται με ατελείωτους νευρώνες και το ένα συμφέρον επηρεάζει τον άλλον.

Είναι έτσι ή δεν είναι;

Πάμε τώρα στην Ελλάδα. Μία χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου, ακρίβώς στη "Μέση Γη" όπως την αποκαλούσε ο Τολκιν, συνδέοντας 3 ηπείρους. Η μόνη χώρα που βρίσκεται ανάμεσα σε τρείς ηπείρους.

Εμπορικά και οικονομικά, είναι η η γη της Επαγγελίας, για όποιον θέλει να κάνει καλές "μπίζνες". Υπάρχουν πολλοί μπίζνεσμεν που θέλουν να εκμεταλευτούν αυτή τη μέση γη. Ποιος θα κυριαρχήσει όμως και πως;


Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή. Οι κερδοσκόποι που θέλουν να αποδυναμώσουν την Ελλάδα για να την πάρουν του χεριού τους βασίζονται στο είδικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Τη νοοτροπία του κουτοπόνηρου νεοέλληνα που θέλει να πλουτήσει εις βάρος του γείτονα του. Βλ. Βατοπαίδι (ξένα συμφέροντα στο Αγιο Ορος), Siemens, Ομόλογα, δάνεια πολυεθνικών.

Ε, κομπίνα στην κομπίνα, το πόταμι σιγά σιγά στερεύει. Και στόχος είναι, αφού το ποτάμι στερεψει τελείως να πεταχτεί μια Τράπεζα και να πει: Hey Goerge! Don't worry εγώ θα σου δανείσω μερικά money να έχει η χώρα να κινείται.

Αυτό όμως θα το κάνει ξέρωντας πολύ καλά ότι η χώρα δεν έχει να ξεπληρώσει. Και αν έχει, θα κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει. Έτσι λοιπό εφόσων δεν έχει να ξεπληρώσει θα έρθει ξανά η τράπεζα και θα πει: Hey Goerge! You can't pay me out? Don't worry. Just make me some favours.

Και έτσι λοιπόν η τράπεζα καταφέρνει να κρατά από το λαιμό την Ελλάδα ζητώντας χάρες.

Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, όπως θα διαβάσεται και στα βιβλία του Τσόμσκι, στην Αμερική που έχει γίνει η "bitch" των ισραϊλινών συμφερόντων.Και κάτι τελευταίο: Ο λόγος που δεν προσφέρεται καμία τράπεζα να δανείσει στην Ελλάδα δεν είναι επειδή φοβούντα μηπως δεν πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Ο σκοπός είναι να ανεβεί η ζήτηση ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να ανεβάσουν κερδοσκοπίκα ψηλα τα επιτοκια δανεισμού ώστε να είναι περισσότερο εξασφαλισμένες ότι μετά τη συναψη του δανειού, η οικονομική απεξάρτηση του κράτους θα αργήσει αρκετές δεκαετίες!

2010-01-29

Εξεταστική και πάλι......Αφιερωμένο...


2010-01-27

Όπερα εκεί που δεν το περιμενεις!

Θα σας φαινοταν περίεργο να πάτε στη λαϊκή για ψώνια και ξαφνικά πωλήτες να βγούν από τους πάγκους τους και να αρχίσουν να τραγουδάνε μια όπερα του Βέρντι που παίζει από τα ηχεία;

Λοιπόν μην βιαστείτε να απαντήσετε πρίν δειτε το παρακάτω βίντεο....

2010-01-22

Επιστροφη στον χριστιανικό μεσαίωνα.

Απο την ιστοσελίδα της Μητρόπολης Πειραιώς..

Πειραιεύς 14 Ἰανουαρίου 2010

Παγία ἀρχὴ τοῦ κανονικοῦ δικαίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου εἶναι ἡ μὴ ἀνάμειξις τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων εἰς θέματα καὶ δράσεις τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας. Ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ κινεῖται εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ πνεύματος, τὰ μέλη Της ὅμως δροῦν ἐντός του κόσμου καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἔχουν γνώση καὶ ἄποψη γιὰ τὰ κοινά τοῦ βίου πράγματα. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ πλαισίου ἐπιθυμῶ νὰ συμβάλω εἰς τὴν εὔστοχα ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς πατρίδος μας διεξαγομένη διαβούλευση, διὰ τὸ ζήτημα τῆς παροχῆς ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος εἰς τοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστας, ἀναφέρων τὰς ἑξῆς ταπεινὰς θέσεις:

1. Ἡ πολιτογράφησις ἢ ἡ παροχὴ ὑπηκοότητος κατὰ τὴν παγκόσμιον νομικὴν ἐπιστήμην δὲν ἀποτελεῖ ἀνθρώπινον δικαίωμα. Μόνο ἄμοιροι νομικῆς παιδείας μποροῦν νὰ ἰσχυρισθοῦν τὸ ἀντίθετον.

2. Ὁ ἰσχύων κῶδιξ ἑλληνικῆς ἰθαγενείας κατὰ τὴν γνώμην μου τυγχάνει πλήρης ἀλλὰ θὰ ἠδύνατο νὰ συντμηθοῦν οἱ ὑπ’αὐτοῦ προβλεπόμενες προθεσμὶες καὶ νὰ περιοριστῇ ἡ ἀντιδραστικότης τῆς γραφειοκρατίας.

3. Ἡ γεωγραφικὴ θέσις τῆς χώρας μας, μεταξὺ τριῶν ἠπείρων, τὴν μεταβάλλει αὐτοδικαίως σὲ πύλη εἰσόδου στὸν φερόμενο εὐρωπαϊκὸ «παράδεισο» τῶν ὄντως ἐμπεριστάτων καὶ δυστυχούντων πληθυσμῶν τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς καὶ εἶναι γνωστὴ ἡ μέθοδος ποὺ χρησιμοποιοῦν κυρίως οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι βυθίζοντες τὰ πλαστικὰ πλοιάρια μεταφορᾶς τῶν μεταναστῶν καὶ μεταβάλοντες τεχνηέντως τὶς διαδικασίες ἀποτροπῆς εἰσόδου εἰς τὰ χωρικὰ ὕδατα τῆς χώρας σὲ ἀνθρωπιστικὲς ἐπεμβάσεις διασώσεως τῶν διακινδυνευόντων μὲ πνιγμὸ παρανόμων μεταναστῶν.

4. Θὰ ἰσχυριστοῦν μερικοὶ, ὅτι ἡ ἀναδρομὴ στὸ ἱστορικὸ παρελθὸν, ἐμπεριέχει τὸ στοιχεῖο τοῦ ξενοφοβικοῦ συνδρόμου, εἶναι ὅμως τραγικὸ λάθος νὰ παροραθῇ ἡ ἱστορικὴ πραγματικότης, ὅτι κάθε σπιθαμὴ Ἑλληνικῆς γῆς ἀπηλευθερώθη ἀπὸ τὴν βάναυσο ὀθωμανικὴμουσουλμανικὴ δεσποτεία μὲ ποταμοὺς αἵματος καὶ τύμβους ὀστέων καὶ θὰ πρέπει ἐναύλως νὰ ἠχοῦν στὴ σκέψη μας οἱ λόγοι τοῦ ἀποθανόντος Πρωθυπουργοῦ τῆς γείτονος χώρας Τουργκοὺτ Ὀζὰλ λέγοντος: «Οἱ διεκδικήσεις τῆς Τουρκικῆς Πολιτείας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος μποροῦν νὰ ὑλοποιηθοῦν μὲ τὴν εἰρηνικὴ ἐπέλασι μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν σὲ αὐτὴ, ὑπὸ τὴν μορφὴ μεταναστευτικοῦ ρεύματος». Πιστεύω ὅτι οὐδεὶς ἐχέφρων θὰ ἐπεθύμει νὰ δῇ αὐξανομένη τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀκρίτους πολιτογραφήσεις μεταναστῶν μουσουλμανικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀπαιτήσουν αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν Ἑλληνικὴ Θρᾴκη, δηλαδή νὰ ὑποχωρῇ τὸ ἑλληνικὸ δικαιϊκὸ σύστημα, ἔναντι τῆς μουσουλμανικῆς Uma καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ νόμου Saria, νὰ ἰσχύῃ εἰς ὅλην τὴν Ἐπικράτειαν.

5. Παρὰ τὰ φληναφήματα τοῦ Φαλμεράϊερ καὶ ἄλλων συγχρόνων του θαυμαστῶν, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἀποτελεῖ Γένος καὶ συνεπῶς οἱ ντιρεκτίβες τῆς Νέας Ἐποχῆς, διάβαζε τοῦ διεθνοῦς Σιωνιστικοῦ τέρατος, ποὺ τώρα ἐπιχειρεῖ νὰ στραγγαλίσῃ τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τοῦ Πλανήτη, διὰ πολυπολιτισμικὴ σύνθεση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τυγχάνουν διὰ τὴν συντριπτικὴ πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀπαράδεκτες καὶ ἑπομένως τὸ ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Κώδικος ἰθαγενείας πρέπει νὰ τύχη τῆς συγκεκριμένης ψήφου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

6. Ἡ ἔννοια τοῦ Γένους εἶναι σύμφυτος μὲ τὸ δίκαιο τοῦ αἵματος καὶ ὄχι μὲ τὸ δίκαιο τοῦ τόπου γεννήσεως, ποὺ ἰσχύει κυρίως σὲ νεοπαγῆ κρατικὰ σχήματα μὲ χαρακτῆρα μωσαϊκοῦ ἐθνοτήτων ὅρα ΗΠΑ, Καναδᾶ, Αὐστραλία κ.λ.π.

7. Δὲν ἀμφιβάλλω διὰ τὴν φιλοπατρίαν τῶν συνελλήνων ὅλων τῶν κομματικῶν τάσεων καὶ τὴν μή ἐξάρτησι τους ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων ἀλλὰ νομίζω, ὅτι θὰ πρέπει ἐμπράκτως ἡ φιλοπατρία καὶ ἡ ἐλευθερία ὅλων μας νὰ ἀποδεικνύωνται καθημερινῶς.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
To απολυτο παραλήρημα του Χριστιανοταλιμπάν...
Ρε δεν καταλαβαίνετε οτι γελοιοποιήστε???
Λάγνοι τις αρίας φυλής..Νομίζετε οτι στην Τουρκοκρατία δεν βιάζαν ελληνίδες οι τούρκοι??
Νομίζετε οτι έχετε αγνό παρθένο Σωκρατικό Αίμα??

χοχοχοχοχοχο.....

Υ.Γ φυσικα και ειναι δικαίωμα ανθρώπινο να πέρνει κάποιος υπηκοότητα σε μία χώρα οπου εργάζεται και βοηθάει στην παραγωγή έργου....
Και απο τη στιγμή που παραδέχεσαι οτι πετάγεσαι σαν ...... γιατί μιλάς...????Αλλα ξέχασα,είσαι ποιμένας και πρέπει να δώσεις γραμμή στα πρόβατα.
Χριστιανοσκοταδιστές...

Μάλλον λησμονείτε το Κατά Ματθαίον Κεφ. 25 Εδ. 35-40 ...αλλα με πολύ αγάπη σας το παραθέτω...

Γιατί πείνασα, και μου δώσατε να φάω, δίψασα, και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν, και με περιμαζέψατε, γυμνός ήμουν, και με ντύσατε, αρρώστησα, και με επισκεφτήκατε, στη φυλακή ήμουν, και ήρθατε κοντά μου. Tότε θα αποκριθούν οι δίκαιοι και θα του πούνε: Kύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις; Kαι πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε; 39Kαι πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή και σε επισκεφτήκαμε; Kαι θα αποκριθεί ο βασιλιάς και θα τους πει: Πραγματικά, σας λέω, καθόσο τα κάνατε αυτά σ' έναν από τους αδελφούς μου αυτούς τους ασήμαντους, σ' εμένα τα κάνατε.Πλάτς....

Yποστήριξη στους αγανακτισμένους πολίτες του χωριού Παλαιοκάστρου Σερρών
Το μειλ αυτό συντάχθηκε από τους αγανακτισμένους πολίτες του χωριού Παλαιοκάστρου Σερρών

Καλημέρα σας.
Επειδή ζούμε στην Ελλάδα την χώρα της μπανανίας ως φαίνεται πήρα το θάρρος και σας στέλνω αυτό το καταγγελτικό mail.
Δείτε πως έχει η κατάσταση :
Είμαστε πολίτες του χωριού Παλαιοκάστρου Σερρών.
Το χωριό μας επιλέχθηκε από τους τοπικούς αρχοντες για Θυσία.
Το λέμε αυτό επειδή αποφάσισαν οι πολιτικοί κι ΟΧΙ οι επιστήμονες να εγκαταστήσουν χυτα χυτυ στην περιοχή μας .
Για μία σφαιρική ματιά θα σας παρακαλούσαμε να ανατρέξεται στο μπλογκ που δημιούργησαν οι νεολαίοι 2 θιγόμενων χωριών
http://www.xyta-neraida.blogspot.com/
Όπως θα είδατε στο μπλογκ οι κάτοικοι είναι μια γροθιά στον δίκαιο αγώνα που δίνουμαι.
Ο Δήμαρχος της περιοχής μας (λόγο των ημερών , δεν ξέρουμε .Θεία Φώτιση ) με μία επιστολή-ομολογία-απολογία τριών σελίδων την οποία έστειλε στην περιφεριάρχη κεντρικής Μακεδονίας(διέρευσε η επιστολή) παραδέχεται όλα αυτά που υποστηρίζουμαι οι κάτοικοι , και αναφέρει όλο το παρασκήνιο και τις προσχηματικές μελέτες.
Τα τοπικά μέσα την αναφέρανε σαν βόμβα μεγατόνων .
Δυστυχώς δεν την έχουμε στα χέρια μας αλλά αν επικοινωνήσεται με το σταθμό ¨"Δίκτυο" Σερρών θα την έχετε.
Οι κάτοικοι μετά από αυτή την επιστολή από μια γροθιά γινίκαμε ατομική βόμβα .
Θα χυθεί αίμα εαν προσπαθήσουν με την βία να κατασκευάσουν αυτό το έκτρωμα στην περιοχή μας.
Ο Νομάρχης αποκάλει αυτή την επιστολή αστεία ενώ κι ο ίδιος ξέρει πως επιλέχθηκε το χωριό μας αφού προεκλογικά ήταν με το μέρος μας.
Τώρα τρέχει σαν παλαβός και συμβασιοποιεί διάφορα υποέργα του κυρίος έργου .
Αναρωτιώμαστε γιατί το κάνει μέτα την δήλωση του Δημάρχου μας.
Αν δεν γίνει το έργο πιος θα τους πληρώσει όλους αυτούς ?
Ο Δήμαρχος άλλης περιοχής (Νέα Ζίχνη) Κος Δαιρετζής τους αποκαλεί Συμμορία κι αυτοί ούτε που ιδρώνει το αυτί τους.
Σας εκλιπαρούμαι , βάλτε ένα λιθαράκι κι εσείς στο δίκαιο αγώνα που κάνουμαι οι κάτοικοι , κάντε το δικό σας ρεπορτάζ και δημοσιοποιήστε το πρόβλημά μας.
Σας ευχαριστούμαι για τον χρόνο σας
ελπίζουμαι στην συμβολή σας.
Αν επιστημονικά , με μελέτες που γίνονται σε 6 μήνες κι όχι 20 μέρες , αποδυκνειόταν ότι η περιοχή μας είναι κατάλληλη δεν θα φέραμε αντίρρηση για την εγκατάσταση αυτού του έργου.
Ένα μικρό παράδειγμα :
Στην εν λόγο μελέτη-απάτη παρουσιάζονται μεταξύ άλλων μετρήσεις από τις γεωτρήσεις .
Γεωτρήσεις δεν γίνανε ΠΟΤΕ ακόμη μέχρι και σήμερα και η εν λόγο μελέτη έχει υπογραφές 5 υπουργών .
Στην ίδια μελέτη παρουσίαζουν με τάχα στοιχεία ότι δεν φυσούν ανέμοι .Προ 6 μηνών εγκαταστάθηκε ιστός ο οποίος φέρει όργανα μέτρησης ανέμων προκειμένου να δουν αν η περιοχή ενδεικνυται για εγκατάσταση αιολικού πάρκου.
Σας ανέφεραρα 2 απλά παραδείγματα που αποδυκνείουν την απάτη του μελετητή ο οποίος παρεπιπτώντως κάνει ΟΛΕΣ τις μελέτες για τον νομό μας , του της έχουν χρεώσει φαίνετε με δελτίο 108 όπως στο στρατό.
Όλοι υποστηρίζουν ότι μέτα την δήλωση βόμβα του δημάρχου θα έπρεπε να επαίμβει εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως ,
αντ' αυτού δεν κεινείται φύλο.
Και πάλι σας εκλιπαρούμαι κάντε ένα ρεπορτάζ , αξίζουμε της προσοχής σας , είναι δίκαιος ο αγώνας που δίνουμε 7 χρόνια τώρα.

2010-01-21

Χαμός έγινε εχτές στην Αμφισα λόγω της δίκης του ΑλέξηΑυτός ευελπιστούσαν οι δημαγωγή να ειναι ο τίτλος στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων αλλά και των δελτίων ειδήσεων. Κάποιοι ακροδεξιοί, κάποιοι των mass media θα ήθελαν πάρα πολύ να πέσει κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Γιατί; Μα η απάντησις φίλοι μου είναι απλή! Γιατί έτσι 1) θα δημιουργούνταν ένα νέο πλήγμα για την ΕΛΑΣ που είναι υπο πασοκική αναδιάρθρωση και 2) για να αποπροσανατολίσουν τα τηλεοπτικά βλέματα, ώστε το ρεπορτάζ από τη δικαστική αίθουσα να μεταφερθεί στους δρόμους!

Έλα όμως που δεν έγινε έτσι. Και όσοι από εσας τους έντιμους ανθρώπους που είχατε μαγαζιά στην Αμφισσα και τα ασφαλίσατε, μάλλον κάνατε λάθος επιχειρηματική κίνηση!

Αυτά λοιπόν για να δείτε ότι πολλά γεγονότα δημιουργούνται περισσότερο από τις φήμες, παρά το αντίθετο!

Βέβαια η μάχη με τους παπαγάλους των ΜΜΕ δεν κερδήθηκε ακόμη. Αποτελεί σημαντικό ενδεχόμενο η δίκη να μεταφερθεί στην Αθήνα, και σκοπός πρέπει να είναι να μην δημιουργηθού φασαρίες που θα αποπροσανατολίσουν τους Έλληνες Πολίτες!

Πλάτς !

Γιατί οι ΗΠΑ στην Αιτή;Ποια φαγούρα έχει φάει τις ΗΠΑ να στείλουν τόση ανθρωπιστική βοήθεια στην Αιτή;

Κάτι για ένα αεροπλανοφώρο γεμάτο ελικόπτερα ακούω, κάτι για ένα πλωτό νοσοκομείο (το πολεμικό "Comfort") που απέπλευσε σε χρόνο ρεκόρ ακούω, κάτι για πολλές δηλώσεις του Ομπάμα να δείξουν το ανθρωπιστικό τους πρόσωπο και οτι νοιάζονται για τους γείτονες τους ακούω...

Αφού να φανταστείτε ο αεροδιάδρομος του Πορτ-ο Πρενς είχε μπλοκάρει σε κάποια φάση λόγω του ότι ήταν όλο γεμάτο με αμερικανικά αεροπλάνα. Μετά από καποιες ώρες μετατράπηκε ολόκληρο σε ανθρωπιστική βάση των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται πως έπρεπε να δείξουν το ανθρωπιστικό τους πρόσωπο και να βοηθήσουν τους πληγέντες. Αυτοί είναι η επίσημη εκδοχή. Άλλος όμως θα πεί οτι ο Ομπάμα το έκανε γιατί ειναι και αυτός μαύρος ενώ μία άλλη καλή αιτιολογία είναι ότι οι ΗΠΑ φοβούνται μεταναστευτικά ρεύματα από την Αιτή προς τις ακτές της Φλόριδας.

Ωστόσο εμένα καμία από τις παραπάνω αιτιολογίες δεν μου φαίνεται μόνη της επαρκής. Να θυμίσουμε στο μπλογκιακό κοινό πως στο παρελθόν υπήρχαν ουκ ολίγες επεμβάσεις της Αμερικής στη χώρα αυτή, στο όνομα όμως των Ηνωμένων Εθνών για να επαναφέρουν πολιτεύματα, να καταστείλουν εμφυλίουν και να ρίξουν δικτάτορες.

Παραπάνω όμως δεν μπορώ να σας διαφωτίσω γιατι αν σας πω κάτι ψέματα θα ναι. Απλά αναμένουμε τα γεγονότα!

Πηγή: Το Βήμα
The New York Times

Δικαιώματα Φωτογραφίας: Rath Fremson/ The New York Times

2010-01-20

David after ......dentist drugs...lol

Funny ++
Ο πιτσιρικάς είναι απίστευτος....

Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος, ο Χρυσαυγίτης


Με το άρθρο που δίαβασα στο σημερινό "Βήμα", άρχισα να φαντάζομαι τον Μητροπολίτη κκ. Αμβρόσιο, να φορά ένα ζευγάρι μαύρες γαλότσες, στο αριστερό χερι τη γαλανόλευκη στο δεξί ένα γκλόπ, να σπάει περιουσίες μεταναστών φωνάζοντας "Για την Ελλάδα ρε Γαμωτο"!

Μάλιστα! Γιατί πως αλλιώς θα μπορούσα να εκλάβω τη φράση του Αξιομακάριστου για την μεταναστευτική πολιτική του Πασοκ; "Η απόφαση αυτή δυναμιτίζει τη δυναμική μας συνοχή και την καθαρότητα της φυλής μας".

Και συνεχίζει ακάθεκτος: «το ιερό καταπίστευμα της Ορθοδοξίας και της ελευθερίας,το οποίο μάς εχάρισαν οι προ ημών του ιερατείου πρόκριτοι,πολλοί εξ αυτών με το αίμα τους, δεν έχουμε το δικαίωμα να το μολύνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με επίφαση τη “νεωτερικότητα”».

Λες και ο Χριστός δηλαδή αν ζούσε στην εποχή μας θα έβαζε τα δερμάτινα, θα καβαλούσε μία μηχανή και θα πήγαινε να διώξει μετανάστες χρησιμοποιώντας το holly γκλοπ του.

Ο Χριστός ηταν αναρχικός ρε! Χωνέψτε το! Αν ζούσε στις μέρες μας θα σήκωνε πρώτος την μωλώτοφ εναντίων όλων εσας των υποκριτών.

Και αν θέλετε να μιλάμε και με περικοπές που δήθεν εσείς καταλαβαινετε σας παραθέτω με πολύ αγάπη αυτό:

Γιατί πείνασα, και μου δώσατε να φάω, δίψασα, και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν, και με περιμαζέψατε, γυμνός ήμουν, και με ντύσατε, αρρώστησα, και με επισκεφτήκατε, στη φυλακή ήμουν, και ήρθατε κοντά μου. Tότε θα αποκριθούν οι δίκαιοι και θα του πούνε: Kύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις; Kαι πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε; 39Kαι πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή και σε επισκεφτήκαμε; Kαι θα αποκριθεί ο βασιλιάς και θα τους πει: Πραγματικά, σας λέω, καθόσο τα κάνατε αυτά σ' έναν από τους αδελφούς μου αυτούς τους ασήμαντους, σ' εμένα τα κάνατε.

Κατά Ματθαίον Κεφ. 25 Εδ. 35-40

2010-01-19

ΑΗΔΙΑΝα σας πω πως είμαι Ολυμπιακός.
Πριν ξεκινήσω το κείμενο ξεκαθαρίζω την θέση μου για να μην παρεξηγηθούμε.

Το Σ/Κ που μας περασε είδαμε σε 2 αγώνες της Super Λιγδας να γίνονται φασαρίες και επισοδεια που να μας θυμίζουν κάποια εξέγερση ή κάποιον εμφύλιο.

Η εικόνα των κατα φαντασία φιλάθλων/οπαδών να εισβάλουν στο γήπεδο και να τα γαμάνε όλα ,να πετροβολάνε αμάξια στην εθνική οδό και να είναι στο γήπεδο με τα full face μου έφερε μια εμετίλα λες και ημουν στη μέση ενος κουβά με σκατά....
Αυτά όσον αφορά τον αγώνα στην Καβάλα...
Μην πείτε "καφροι κωλόγαυροι",περιμένετε.

Μια άλλη εικόνα στο μυαλό μου ειναι η εικόνα των παναθηναικών να δέρνουν τους παίχτες τους λίγο παλαιότερα ,η είδηση πέρυσι οτι είχαν ραντεβου για ξύλο 2 σύνδεσμοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναικού.

Η εικόνα με τις ρετσίνες της Θεσαλλονίκης να πέφτουν στο κεφάλι του Τζόρτζεβιτς πέρυσι,ο οπαδός του Ηρακλή να κάνει μαγκιές στο Σηφάκη την πρώτη αγωνιστική.
Το ξύλο που πέφτει εάν κάποιος "λαγός" περάσει απο γειτονιά γεμάτη με "γαύρους",και το αντίθετο.
Τις απειλές που δεχονται όσοι είναι εκδηλωμένοι γαυροι σε καφετέρια με αγώνες στην Θεσσαλονίκη και το αντίθετο στην Αθήνα.

Τώρα μπορείτε να πείτε "Κάφροι οπαδοί"
Αν το πείτε και το συνηδητοποιήσετε θα είστε πλέον ελευθεροι απο όποια πόρωση και οπαδιλίκη έχετε και ένα βήμα πιο κοντά στον υγιή φίλαθλο.

Για μένα ,το να λέτε "¨Εμείς καναμε αυτη τη μαλακία αλλα εσείς κανατε μεγαλύτερη"
είναι μια μαλακία στον εγκέφαλο σας.

Οι οπαδοί και οι πορωμένοι είτε είναι στον αθλητισμό,είτε στην πολιτική κλπ είναι άλλο ένα μέσο ελέγχου και διαχωρισμού της κοινωνίας ωστε να μήν είναι ενωμένη.

Δείγμα είναι οτι αν ρωτησεις εναν που σπάει μια τζαμαρία είτε σε αθλητικού περιεχομένου φασαριες ,είτε σε πολιτικη πορεια την ιστορία της ομάδας του,την ιδεολογία του κινήματος του ,όχι μονο δεν θα ξέρει να σου απαντήσει,αλλα μάλλον δεν θα ξέρει ΟΥΤΕ ΚΑΝ να μιλήσει.

Διότι ο οπαδισμός,η καφρίλα και ο φανατισμός μπορεί να έχουν διαφορετικά χρώματα και σημαίες αλλα έχουν ένα κοινό στοιχείο που υπερκαλύπτει τις διαφορές....την μυρωδιά του σάπιου,όπως άλλωστε είναι και τα μυαλά τους....ΠΛΟΥΤΣ

Γειά σας! Ειμαι ο Αστυν της Γειτονιάς σας!....Ειμαι ο καινούργιος σας γείτονας!

"Εγώ λοιπόν θα περιπολώ γύρω γύρω από τη γειτονιά, θα σας δίνω την καρτούλα μου που θα γράφει και το κινητό μου και θα με καλείτε όποτε εσείς θέλετε ό,τι και να χρειαστείτε ;-). Θα μου λέτε τα προβλήματα που έχει η γειτονιά και γω θα τα λέω στους ανωτέρους, θα είμαι παρών σε διάφορες συνελεύσεις, θα βοηθάω τις γιαγιούλες και ατομα με αναπηρία να περνανε το δρόμο, θα βολτάρω με το συνέδελφο με τα σκουτεράκια μας εγγυούμενοι για την ασφάλεια σας. Προσοχή όμως αν γίνει παιχτεί καμιά στραβη δεν θα φωνάξετε εμένα αλλά κατ'΄ευθείαν την άμεση δράση εντάξει; Εγώ ένας απλός αστυνομικός της γειτονιάς ειμαι...."

Οχι! Δν είναι ένα σατυρικό κείμενο για το νέο θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς. Είναι τα λόγια που όντως θα σας έλεγε ο αστυνομικός αν τον ρωτούσατε τις αρμοδιότητες του. Και αν δεν πιστεύετε κάντε κλικ στο φυλλάδιο από κάτω!
Ας μην είμαστε βέβαια τόσο κακοί. Είναι και αυτό μία προσπάθεια για να νιώθοθυν οι πολίτες πιό ασφαλείς (Γιατί οπως είπαμε και στο παρελθόν, σύμφωνα με έρευνα ελλήνων εγκληματολόγων, ο έλληνας πολίτης νιώθει οτι απειλείται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ'όσο κινδυνεύει πραγματικά), αλλά η όλη καμπάνια σαν διαφήμιση του Αμαν Τελεσόπινγκ μου μοιάζει....Πλατς !Πηγή: www.astynomia.gr

2010-01-17

Γλοιώδης δολοφονίες....απο γλοιώδη πλάσματα.


Δεν επιτρέπεται στα χώματα που περπάτησαν οι Μπακούνιν,Κροπότκιν,Τολστόυ,Ποπόφ κ.α
να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα ναζισμού...

Ρώσοι νεοναζί ανέβασαν στο διαδίκτυο βιντεο που δείχνει την δολοφονική επίθεση τους σε Γκανέζο στη Μόσχα.Μετα απο πολλές μαχαιριές ο ατυχος ανθρωπος πέθανε στις 26 δεκεμβρίου.

Συμφωνα με τη Ρωσικη αστυνομία ειναι αληθινό.Ενδεικτικά στη Ρωσία έχουν καταγραφει 74 δολοφονίες με ρατσιστικα κίνητρα.

Ντροπή για την χώρα που έχει διδάξει τέτοιες αξίες οπως τις αναφέρουν ο Μπακουνιν και ο Κροπότκιν να καταγράφονται τέτοια φαινόμενα....Αλλα να μου πείς ηλίθιοι και σκατόμυαλοι υπάρχουν παντού.....
B-track.blogspot © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute